Fondo cabecera Concello de Paradela

Dependencia

Programas

Recoñecemento da situación de dependencia

Servizos

Catálogo de servizos SAAD
Servizo de axuda no fogar SAAD
Servizo de centro de atención diurna e de atención nocturna para persoas en situación de¿
Servizo de atención residencial para persoas en situación de dependencia
Transporte Adaptado: 065 - Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal
Teleasistencia-Telealarma

Prestacións Socio-económicas

Prestacións económicas SAAD
Libranza para a adquisición de servizos.
Libranza para coidados no contorno familiar e apoio a coidadores/as non profesionais
Libranza para a asistencia persoal

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Paradela
Concello de Paradela
C/ Cabaleiros de Santiago N°15 – 27611 Paradela - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 54 11 01 / 96 | Fax: 982 54 12 32 / 07
E-mail: concello.paradela@eidolocal.es