Fondo cabecera Concello de Paradela

Familia, infancia e xuventude

Prestacións Socio-económicas

Apoio a familias en situacións carenciais graves con menores a cargo
Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos

Exencións/Bonificacións

Título de Familia Numerosa

Prazas

Estadías nas residencias de tempo libre
Adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3

Programas

Programa de axuda no fogar
Programa de Educación Familiar
Adopción
Preescolar na casa. Educar en familia
Acollemento Familiar
Puntos de Encontro
Programa de Atención Ambulatoria
Actividades programadas por entidades xuvenís e entidades prestadoras de servizos á xuventude
Programa Campaña Verán

Axudas e subvencións

Mediación Familiar
Cheque infantil
Axudas do programa Iniciativa Xoven

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Paradela
Concello de Paradela
C/ Cabaleiros de Santiago N°15 – 27611 Paradela - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 54 11 01 / 96 | Fax: 982 54 12 32 / 07
E-mail: concello.paradela@eidolocal.es