Fondo cabecera Concello de Paradela

Corporación Municipal

D. José Manuel Mato Díaz
Alcalde-presidente

D. Martín López López
Primeiro Teniente de Alcalde
Delegado da Área de obras, infraestruturas, xuventude e deportes

Dª Mª Montserrat Mulet Sar
Segunda Teniente de Alcalde
Delegada de servizos sociais, sanidade e consumo

Dª. Ana Belén López Álvarez
Terceira Teniente de Alcalde
Delegada de Promoción de emprego, formación e cultura

D. Manuel Regueiro López

D. Jesús Pablo López González

D. Benjamín López Mato

Dª. Sonsoles López Izquierdo

D. Diego López Caldas

 

Grupo Político do PARTIDO POPULAR:
- D. JOSE MANUEL MATO DÍAZ
- Dª. Mª MONTSERRAT MULET SAR (voceira)
- D. MARTÍN LÓPEZ LÓPEZ (voceiro suplente)
- Dª. ANA BELÉN LÓPEZ ÁLVAREZ
- D. BENJAMÍN LÓPEZ MATO
- D. MANUEL REGUEIRO LÓPEZ
- D. JESÚS PABLO LÓPEZ GONZÁLEZ

Grupo Político do PsdeG-PSOE:
- Dª SONSOLES LÓPEZ IZQUIERDO (voceira)
- D. DIEGO LÓPEZ CALDAS (voceiro suplente)

 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL.

- D. Martín López López
- Dª María Montserrat Mulet Sar
- Dª Ana Belén López Álvarez

 

COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS

Presidente: O Alcalde ou concelleiro en quen delegue.
Vogais:
Tres Concelleiros/as designados polo Grupo Municipal Popular.
- Dª María Montserrat Mulet Sar.
- D. Martín López López
- D. Jesús Pablo López González
Un Concelleiro/a Grupo Municipal Socialista: Dª. Sonsoles López Izquierdo

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Paradela
Concello de Paradela
C/ Cabaleiros de Santiago N°15 – 27611 Paradela - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 54 11 01 / 96 | Fax: 982 54 12 32 / 07
E-mail: concello.paradela@eidolocal.es